Nu kan du opnå en skattefri lejeindtægt
på op til 40.900 kr.

Interessen for at holde ferie i danske sommerhuse overstiger langt de huse,
som det i dag er muligt at leje. Derfor besluttede et stort flertal i folketinget
sidste år at gøre det mere attraktivt at leje sit sommerhus ud, når du ikke selv
bruger det. Ikke kun i højsommeren, men året rundt.
Når du lejer ud, holder du liv i sommerlandet
Det betyder, at du fremover har udsigt til en markant merindtægt ved at leje ud.
I 2019 er de første 40.900 kr. skattefri, og beløbet vil stige i de kommende år.
Både kommune og turistorganisationer bakker op om initiativet, fordi det er med
til at skabe arbejdspladser og lokal vækst. Bruger du et udlejningsbureau,
sker indberetningen automatisk til SKAT. Lejer du ud, uden at indtægten bliver
indberettet, er det kun de første 11.200 kr., der er skattefri.