Nu kan du opnå en skattefri lejeindtægt 2021
på op til 42.700 kr. (2020 60.000 kr.)

Interessen for at holde ferie i danske sommerhuse overstiger langt de huse,
som det i dag er muligt at leje. Derfor besluttede et stort flertal i folketinget
sidste år at gøre det mere attraktivt at leje sit sommerhus ud, når du ikke selv
bruger det. Ikke kun i højsommeren, men året rundt.
Når du lejer ud, holder du liv i sommerlandet
Det betyder, at du fremover har udsigt til en markant merindtægt ved at leje ud.
I 2021 er de første 42.700 kr. skattefri, og beløbet vil stige i de kommende år.
Både kommune og turistorganisationer bakker op om initiativet, fordi det er med
til at skabe arbejdspladser og lokal vækst. Bruger du et udlejningsbureau,
sker indberetningen automatisk til SKAT. Lejer du ud, uden at indtægten bliver
indberettet, er det kun de første 11.700 kr., der er skattefri.

Eksempel for år 2021:

Lejeindtægt 50.000 - bundfradrag 42.700 = 7.300 -40% 2920 = 4.380

Skat ca. 45% = 1.971